Priser


En kurs omfattar 7 kurstillfällen och vi har två kursstarter/termin. Medlemskrap krävs för samtliga kurser utom grund. För tider, datum och mer information om våra nuvarande kurser, vänligen se Kurser

Medlemsavgift:
Medlemsavgift, helår Krävs för alla kurser utom grund 300kr
Kursavgift:
Grundkurs, 7 ggr Ej medlem 550kr
Grundkurs, 7 ggr Medlem 450kr
Övriga kursnivåer, 7 ggr Medlem 450kr
Tävlingsträning, 14 ggr Med licens i EBBA Dansklubb 1400kr
Tävlingsträning, 14 ggr Med licens i annan klubb 1400kr
Tävlingsträning, 14 ggr, ungdom upp till 20 år Med licens i EBBA Dansklubb 450kr
Tävlingsträning, 14 ggr, ungdom upp till 20 år Med licens i annan klubb 600kr
Barn, grundkurs, 7 ggr Medlem 300kr
Barn, utveckling, 7 ggr Medlem 400kr
Licensavgift:
Tävlingslicens, helår Nationell 300kr
Tävlingslicens, helår Regional 50kr