Priser


En kurs omfattar 7 kurstillfällen och vi har två kursstarter/termin. Medlemskrap krävs för samtliga kurser utom grund. För tider, datum och mer information om våra nuvarande kurser, vänligen se Kurser

Medlemsavgift
Medlemsavgift, helår Krävs för alla kurser utom grund 300kr
Kursavgift
Grundkurs, 7 ggr Ej medlem 550kr
Grundkurs, 7 ggr Medlem 450kr
Övriga kursnivåer, 7 ggr Medlem 450kr
Tävlingsträning, 14 ggr Med licens i EBBA Dansklubb 900kr
Tävlingsträning, 14 ggr Med licens i annan klubb 1200kr
Tävlingsträning, 14 ggr, ungdom upp till 20 år Med licens i EBBA Dansklubb 450kr
Tävlingsträning, 14 ggr, ungdom upp till 20 år Med licens i annan klubb 600kr
Barn, grundkurs, 7 ggr Medlem 300kr
Barn, utveckling, 7 ggr Medlem 400kr
Licensavgift
Tävlingslicens, helår Nationell 300kr
Tävlingslicens, helår Regional 50kr