Uppehåll i verksamhet pga Coronaviruset vårtermin 2020


24 mars
Så ledsamt att informera men under rådande omständigheter måste vi tyvärr meddela att som det ser ut nu tvingas vi att ställa in vår planerade verksamhet resterande termin. Som vi tidigare informerat hoppades vi på att kunna bara göra uppehåll på några veckor och därmed förlänga terminen men tyvärr kommer det inte att vara möjligt. Alla som går kurser, anmält sig till event och danskvällar har fått besked via separat mail att vi ställer in i vår. Vi försöker hitta nya datum i höst för Boogie Woogie kurserna och för danskvällen med Casanovas. 

Låt oss alla ta vårt ansvar o se till att vi övervinner detta virus och kan återgå till dansen snarast. Sköt om er och andra runt omkring er.
Vi på Ebba DK saknar er alla!

Kram …att dansa är att leva…

13 mars
Vi har från klubbens sida noga följt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten samt Danssportförbundet (DSF).
Under rådande omständigheter har vi beslutat att göra uppehåll på all vår verksamhet under kommande 2 veckor. Vi har även ställt in Fox of Hope (28 mars) och vår tävling Ebba Bounce (1 maj).

Vi hoppas att alla förstår att vi gör det här för att minska risken för spridning av Coronaviruset. Vi återkommer så snart nya direktiv kommer från myndigheter.

Vid övriga frågor återkom till ordförande på; ordförande@localhost så ska vi göra allt vi kan för att svara på eventuella frågor.