Priser


En kurs omfattar antingen 7 kurstillfällen och vi har två kursstarter/termin eller 1 omgång med 14 kurstillfällen. Inför varje terminsstart beslutas om antal kursomgångar. Medlemskap krävs för samtliga kurser utom grund. För tider, datum och mer information om våra nuvarande kurser, vänligen se Kurser

Medlemsavgift:
Medlemsavgift, helår Krävs för alla kurser utom grund 300kr
Kursavgift:
Grundkurs, 7 ggr/alternativt 14 ggr Ej medlem 550kr/950kr
Grundkurs, 7 ggr Medlem 450kr/850kr
Övriga kursnivåer, 7 ggr / alternativt 14 ggr Medlem 450kr/850kr
Tävlingsträning, 14 ggr Med licens i EBBA Dansklubb 1400kr
Tävlingsträning, 14 ggr Med licens i annan klubb 1400kr
Tävlingsträning, 14 ggr, ungdom upp till 20 år Med licens i EBBA Dansklubb 450kr
Tävlingsträning, 14 ggr, ungdom upp till 20 år Med licens i annan klubb 600kr
Barn, grundkurs, 7 ggr Medlem 300kr
Barn, utveckling, 7 ggr Medlem 400kr
Licensavgift:
Tävlingslicens, helår Nationell 300kr
Tävlingslicens, helår Regional 50kr