Boogie Woogie 3


Kursnivå 3
För dig som dansat Boogie Woogie 2 en eller ett par gånger och nu vill befästa grunderna ordentligt. Vi lägger till nya turer/figurer och höjer tempot, men naturligtvis med stort fokus på grundteknik som föra och följa och dansanthet. Denna kurs kan och bör man gå flera gånger för att verkligen nöta in tekniken. Har du gått några kurser någon annanstans, är detta nog en bra start att komma in i klubben.

Att vi ger oss ut och socialdansar lite, för att praktisera det vi lärt oss, är absolut rekommenderat!

Om Boogie Woogie
Boogie Woogie är den av danserna som tidsmässigt följer Lindy Hop. Det är den senaste tävlingsdansen och dansas till 50-tals rock’n’roll musik. Dansstil och framförande ska väl spegla 50-talet. En stor skillnad från den tidens dans är dock att akrobatik inte är tillåtet. I stället koncentrerar sig modern Boogie Woogie på att vara en förbar pardans. Grundstegen i dansen löper över sex takslag, det vill säga en och en halv takt. De kan till exempel utföras med hjälp av två trippelsteg följt av två vanliga gåsteg.

[suffusion-widgets id=’1′].