GDPR


Anpassning till nya dataskyddsförordningen (GDPR) i IdrottOnline

Från 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet.

Som medlem i EBBA DK som använder IdrottOnline kan du få inloggningsuppgifter till IdrottOnline för att nå din profil – ”Min sida”. Vänd dig till kontakt@localhost om du saknar inloggningsuppgifter. Observera att flera föreningar använder dans.se för anmälningar till kurser o dans, vilket innebär att flera kan använda dina uppgifter. Om du begär oss radera dina uppgifter så är det enbart från Ebba DK det försvinner.

Vi använder dina uppgifter till att administrera kurs- och danskvällsanmälningar samt statistikinsamling (antal medlemmar och LOK ansökan) till kommunen. Som medlem får du också information via din mailadress från oss.
”Min sida” når du genom att, efter du loggat in, klicka på ditt namn i övre högra hörnet, och därefter knappen ”Min sida”.
På ”Min sida” kan du redan idag hantera dina egna kontaktuppgifter och byta lösenord, men du kan också:
– Exportera dina uppgifter (dataportabilitet)
– Begära registerutdrag inom IdrottOnline
– Begära radering inom IdrottOnline *)
Genom att du loggar in i IdrottOnline och gör det själv minskar du administrationen för oss.

I samband med införandet av GDPR har Riksidrottsförbundet även tagit fram en uppförandekod för behandling av personuppgifter. Det är för att skapa en enhetlig behandling av personuppgifter inom idrottsrörelsen och för att förenkla den specifika information som förbund och föreningar inom idrottsrörelsen måste känna till. Du som medlem inom idrottsrörelsen har rätt till och behöver känna till vilken typ av uppgifter om dig som generellt behandlas. Idrottsrörelsens uppförandekod för behandling av uppgifter hittar du på www.rf.se/personuppgifter. Där hittar du även mer information, svar på vanliga frågor och kontaktuppgifter till Riksidrottsförbundets supportavdelning.

*) Rätten till radering kan begränsas av andra lagliga hinder, läs mer på www.datainspektionen.se

Vi försöker begränsa din personliga data till så lite som möjligt och känslig data (matallergi) raderas när eventet du rapporterat det på har passerat. Vi kommer också att regelbundet se över den data vi har och radera allt oväsentligt i den mån dans.se ger oss möjlighet.

Vid frågor kontakta oss på kontakt@localhost