Våra danser


Bugg

Bugg är troligen den populäraste pardansen i Sverige och dansas företrädesvis till svängig pop- och rockmusik i lite snabbare tempo. Dansen har inga fasta koreografier utan är en improviserad förd dans med olika variationer av vändningar och figurer. I buggen har föraren fria steg medan följaren har en fot i golvet på varje taktslag (höger fot på 1:an och 3:an). Alla riktningsändringar initieras av föraren.

Buggen har utvecklats genom åren. Förr snurrades det väldigt mycket. Idag är det mer fokus på puls och sväng, lite enklare figurer och ett större utrymme för följaren att ta för sig i dansen och inte bara ”åka” med.

Vi har valt att lära ut bugg från grundnivå upp till avancerad nivå enligt det upplägg som Danssportförbundet använder på sina kursledarutbildningar och som har ett väl uppbyggt pedagogiskt koncept för utlärning. Konceptet är uppbyggt kring Å-hej teknik för en mer förberedande förning. Denna teknik används av flertalet klubbar och dansskolor i regionen och även i övriga Sverige så du ska kunna bugga med vem som helst efter att du gått kurs hos oss.

På avancerad nivå finns också teknikneutrala buggkurser för dig som varit med längre än Åhej-tekniken och hellre utvecklar din dans utifrån den teknikplattform du redan står på.

Helgkurser med olika teman ges också emellanåt. Mer detaljerade kursbeskrivningar och utbudet just nu finns på sidan för kursanmälan. Se följande länk: Kursanmälan – EBBA Dansklubb

Boogie Woogie

Boogie Woogie är en icke koreograferad pardans i högt såväl som lågt tempo och som har sitt ursprung i 40-50 talets USA. Den dansas företrädesvis till 50-tals Rock’n’Roll, Boogie Woogie och Rhythm’n’Blues.

Boogie Woogie har behållit sin karaktär över tiden och ser i princip likadan ut idag som för 20 år sedan. Dansens grundsteg löper över sex taktslag, alltså en och en halv takt och kan utföras exempelvis med hjälp av två trippelsteg följt av två vanliga gåsteg. Förare och följare har samma grundsteg. Dansen är baserad på platsbyten och varieras med olika vändningar och figurer. Både förare och följare kan påverka dansen. De dansande kan även släppa varandra helt i olika variationer så länge paraharmonin finns där. Det mest fundamentala i dansen är den spontana tolkningen av musikens skiftande intensitet och break.

Ebba ger helgkurser i Boogie Woogie hop då efterfrågan och tillgång till kursledare finns. Mer detaljerade kursbeskrivningar och utbudet just nu finns på sidan för kursanmälan. Se följande länk: Kursanmälan – EBBA Dansklubb

Fox

Modern Fox är en pardans där man vanligtvis håller om varandra och den är tillsammans med bugg den vanligaste sällskapsdansen i Sverige. Fox är en fri dans och det finns inga bestämda figurer eller mönster som man måste följa utan det är upp till den som för i dansen att hitta på egna figurer och dansa som hen själv vill. Fattningen eller hur man håller om varandra är helt upp till paret att bestämma. Allt ifrån valsfattning till gnuss används på dansbanorna. Allmänt om Foxen är att den ger stora möjligheter till att uttrycka sig i dansen till musiken som kan komma från t.ex. dansbandsvärlden likväl som från pop som R&B-världen.

Vi har löpande kurser på grund- och fortsättningsnivå. Emellanåt ges även helgkurser med olika teman. Mer detaljerade kursbeskrivningar och utbudet just nu finns på sidan för kursanmälan. Se följande länk. Kursanmälan – EBBA Dansklubb

Lindy hop

Lindy hop är en swingdans från New York i USA. Dansen skapades i Harlem på 1920- och 1930-talet som en utveckling ur Charleston och i princip alla andra danser som de dansande kände till. Traditionellt dansas Lindy hop till swingmusik. Danstempot kan variera från mycket snabbt till mycket långsamt. Dansen är fri för improvisation där både förare och följare kan påverka dansen.

Lindy hop rör sig från sluten position, där följaren har sin vänster hand på förarens axel, föraren sin högra på följarens rygg och de övriga två händerna håller i varandra, till öppen position där man håller i varandra i bara en hand. Stor del av dansen skapas i övergången mellan dessa positioner. Det förekommer även att de dansande släpper varandra helt. Ytterst få saker kan sägas vara förbjudna i Lindy hop, förutom att inte följa takten och musiken. Turerna rör sig vanligtvis över åtta taktslag, åttor, eller över sex taktslag, sexor.

Lindy hop kan sägas utgöra modern till danserna Boogie Woogie och Bugg.

Ebba ger helgkurser i Lindy hop då efterfrågan och tillgång till kursledare finns. Mer detaljerade kursbeskrivningar och utbudet just nu finns på sidan för kursanmälan. Se fölande länk: Kursanmälan – EBBA Dansklubb