Vill du bli kursledare?


Gillar du att dansa?
Är du pedagogisk?
Har du det som krävs för att bli kursledare i Ebba?

Kursledare på alla nivåer behövs alltid i en dansklubb med många kurser på olika nivåer. Är du intresserad av att bli kursledare i Ebba – ta kontakt med någon i styrelsen alternativt direkt till kursansvarig inom styrelsen, kurs@ebba.se för att se om någon utbildning planeras för nytillkomna kursledare