Danskvällar & Fester


Danskvällar

Ett par gånger per termin anordnar Ebba danskvällar för sina medlemmar och gäster, ofta på söndagskvällar. Kvällarna brukar vara mycket uppskattade och välbesöka. Som medlem får du rabatterat inträde.

Varannan gång har vi ett lite kändare band och varannan gång ett lite mer okänt. Vi har bland annat haft Casanovas, Blender, Excess, Callinaz, Jannez och Expanders på besök.

 

Fester

Vår duktiga och påhittiga festkommitté brukar anordna minst två populära och roliga fester per år, ibland med spännande teman. Julfest och Vårfest är stående punkter, ofta har vi ett band som bjuder upp till dans.