Propositioner att ändra stadgar till årsmöte 2022-02-23


Förslag till stadgeändringar till årsmötet 2022-02-23
Föreslagna ändringar genomgångna och godkända av RF och DSF
Följande länk går till förslaget  ->> Proposition Stadgeändring
Styrelsen / EBBA DK