Boogie Woogie 3-4


Kursnivå 3-4
olle o anki brunnasnurren 2013 2_skurenKursen för dig som har gått Boogie Woogie 1, 2 och 3. Här gäller det att du börjar behärska grunderna, även i aningen högre tempo med bibehållen kontroll. Vi komplicerar turerna/figurerna en aning för att se om tekniken verkligen fungerar när det behövs. Vi testar lite mer avancerade figurer och jobbar med musikanpassning. Denna kurs kan och bör man gå flera gånger.

Några ord från instruktörerna: Under kursomgången kommer vi att jobba med grundfigurer och hur man kan variera dessa och på så sätt få ett flyt i dansen. Vi fortsätter även med att fokusera på grundtekniken för att få fram en riktigt bra plattform att bygga vidare från.

Nu börjar danssuget få dig att vilja socialdansa/träna så mycket det bara går!

Om Boogie Woogie
Boogie Woogie är den av danserna som tidsmässigt följer Lindy Hop. Det är den senaste tävlingsdansen och dansas till 50-tals rock’n’roll musik. Dansstil och framförande ska väl spegla 50-talet. En stor skillnad från den tidens dans är dock att akrobatik inte är tillåtet. I stället koncentrerar sig modern Boogie Woogie på att vara en förbar pardans. Grundstegen i dansen löper över sex takslag, det vill säga en och en halv takt. De kan till exempel utföras med hjälp av två trippelsteg följt av två vanliga gåsteg.

[suffusion-widgets id=’1′].